Folkehøjskolernes Forening i DK

FFD's årsmøde og generalforsamling 2019


Dato og tid

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 09:00 til Fredag d. 3. maj 2019 kl. 13:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 23:00

Sted

Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding Rødding Højskole
Flors Alle 1
6630 Rødding

Arrangør

FFD / Charlotte Schrøder
Tlf: +45 3336 4045
cs@ffd.dk

JUBILÆUMSÅRSMØDET 2019

Foregår på
Rødding Højskole
Flors Alle 1, 6630 Rødding

Indkvartering på Rødding og Askov (efter først til mølle princippet (der er ikke flere værelser på Rødding)

PROGRAM

Torsdag:

 9-10         Ankomt og indkvartering

10.00        Velkomst v. Lisbeth Trinskjær

10.15        Festtale v. finansminister Kristian Jensen                     

10.45        Generalforsamlingen begynder:
                - Valg af dirigenter
                - Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse

11.30         Samtalesalon - tager afsæt i bestyrelsens beretning

12.30         Frokost

13.30         Generalforsamling fortsætter:
                 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
                 - Fremlæggelse af handlingsplan
                 - Indkomne forslag
                 - Budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og
                   skolekontingent

15.30         Vindersangen præsenteres af Sangbogsudvalget

16.00         Generalforsamling afsluttes:
                 - Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af
                    skolerepræsentanter
                 - Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af
                    personlige medlemmer
                 - Valg af revisorer
                 - Eventuelt (hilsner)

17.00         Shuttlebusser til Askov
                 
Pre-dinner cocktails på Rødding Højskole

19.00         Festmiddag - festtale v. kulturminister Mette Bock

22.30         Fest: Sinatra band efterfulgt af Lærerband


Fredag:

 8.00         Morgenmad

 9.00         Højskolebladet LIVE
                 Spiller højskolen en rolle (og hvilken) i de næste 25 års store
                 udfordringer.
                 Samtale, underholdning og debat med oplæg fra højskolefolk.  

10.30        Den folkelige sangs pris

11.00        Højskolebladet LIVE - fortsat

12.00        Frokost - derefter afrejse

 

Alle papirer lægges løbende til download på www.ffd.dk/årsmøde

Vigtige datoer:


Uge 17
- Beretning, handlingsplan, regnskab, budget mv downloades fra www.ffd.dk/årsmøde.
  Link sendes til alle højskoler og personlige medlemmer.
12. april
 - deadline for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
17. april
- deadline for opstilling af kandidater til bestyrelsen.
  Opstillingslister er lagt til til download på www.ffd.dk/årsmøde
23. april
- kandidatfolder lægges til download
24. april

- sidste frist for tilmelding til årsmødet

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

FFD / Charlotte Schrøder
Tlf: +45 3336 4045
cs@ffd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

FFD / Charlotte Schrøder
Tlf: +45 3336 4045
cs@ffd.dk