Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

FFD's årsmøde og generalforsamling 2019


Dato og tid

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 09:00 til Fredag d. 3. maj 2019 kl. 13:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 23:00

Sted

Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding Rødding Højskole
Flors Alle 1
6630 Rødding

FFD's årsmøde og generalforsamling 2019


Arrangementsbeskrivelse

JUBILÆUMSÅRSMØDET 2019

Foregår på
Rødding Højskole
Flors Alle 1, 6630 Rødding

Indkvartering på Rødding og Askov (efter først til mølle princippet (der er ikke flere værelser på Rødding)

PROGRAM

Torsdag:

 9-10         Ankomt og indkvartering

10.00        Velkomst v. Lisbeth Trinskjær

10.15        Festtale v. finansminister Kristian Jensen                     

10.45        Generalforsamlingen begynder:
                - Valg af dirigenter
                - Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse

11.30         Samtalesalon - tager afsæt i bestyrelsens beretning

12.30         Frokost

13.30         Generalforsamling fortsætter:
                 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
                 - Fremlæggelse af handlingsplan
                 - Indkomne forslag
                 - Budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og
                   skolekontingent

15.30         Vindersangen præsenteres af Sangbogsudvalget

16.00         Generalforsamling afsluttes:
                 - Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af
                    skolerepræsentanter
                 - Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af
                    personlige medlemmer
                 - Valg af revisorer
                 - Eventuelt (hilsner)

17.00         Shuttlebusser til Askov
                 
Pre-dinner cocktails på Rødding Højskole

19.00         Festmiddag - festtale v. kulturminister Mette Bock

22.30         Fest: Sinatra band efterfulgt af Lærerband


Fredag:

 8.00         Morgenmad

 9.00         Højskolebladet LIVE
                 Spiller højskolen en rolle (og hvilken) i de næste 25 års store
                 udfordringer.
                 Samtale, underholdning og debat med oplæg fra højskolefolk.  

10.30        Den folkelige sangs pris

11.00        Højskolebladet LIVE - fortsat

12.00        Frokost - derefter afrejse

 

Alle papirer lægges løbende til download på www.ffd.dk/årsmøde

Vigtige datoer:


Uge 17
- Beretning, handlingsplan, regnskab, budget mv downloades fra www.ffd.dk/årsmøde.
  Link sendes til alle højskoler og personlige medlemmer.
12. april
 - deadline for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
17. april
- deadline for opstilling af kandidater til bestyrelsen.
  Opstillingslister er lagt til til download på www.ffd.dk/årsmøde
23. april
- kandidatfolder lægges til download
24. april

- sidste frist for tilmelding til årsmødet

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

FFD / Charlotte Schrøder
Tlf: +45 3336 4045
cs@ffd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

FFD / Charlotte Schrøder
Tlf: +45 3336 4045
cs@ffd.dk