Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Medlems- og forstandermøde


Dato og tid

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 12:00 til fredag d. 22. november 2019 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 11. november 2019 kl. 18:00

Sted

Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling Brandbjerg Højskole
Brandbjergvej 12
7300 Jelling

Medlems- og forstandermøde


Arrangementsbeskrivelse

Medlemsmødet torsdag d. 21. november

Kl. 12.00:           Frokost

Kl. 13.00:           Velkomst v. Lisbeth Trinkjær

Kl. 13.15:           Kommunikationsekspert Sune Bang og formand for FFD’s kommunikationsudvalg, Simon Lægsgaard, præsenterer resultaterne af efterårets proces omkring foreningens kommunikation.

Hen over efteråret har FFD afholdt flere workshops, hvor der har været arbejdet med FFD’s fremadrettede kommunikation og markedsføring - herunder en fælles grundfortælling for højskolerne og input til en samlet mobiliserings- og rekrutteringsstrategi. På medlemsmødet fremlægger Sune Bang et bud på foreningens og højskolernes fælles kommunikation. Bestyrelsen ser frem til en god drøftelse, sådan at den efterfølgende kan lade synspunkter indgå, inden der tages endelig stilling til ny strategi, budskab, kampagner mv.

Kl. 15.00:           Feedback, spørgsmål og ønsker. Debat om forslaget.  

Kl. 15.30:           Præsentation af mobiliserings- og rekrutteringsstrategi

Kl. 16.15:           Workshop: 
Om anvendelse af en ny rammefortælling og drøftelse af mobilieringsstrategi.

Kl. 17.15:           Opsamling

Kl. 17.45:           Tak for i dag

Kl. 18.00:           Middag for forstandere, som har deltaget i medlemsmødet. Andre medlemmer kan også spise med inden afrejse. Dette angives ved tilmelding

Forstandermødet torsdag d. 21. november - aftenankomst

Kl. 20.00:           Ankomst og socialt samvær

Forstandermødet Fredag d. 22. november

Kl. 9.00:             Velkomst og indledning til dagens program v. Lisbeth Trinskjær

Kl. 9.10:             Morgensamling v. forstander Karen Friis, Nørgaards Højskole

Kl. 9.30:             Præsentation af ny kontorchef på højskoleområde I Kulturministeriets departement: Karin Marcussen (ikke bekræftet)

Kl. 9:45:             Højskolernes boligforhold.

Orientering v. Ole Wille, konsulent i SLKS.
Orientering om FFD’s spor i arbejdet med bolig og bopælsspørgsmål

                             Fælles drøftelse af udfordringer omkring boligforhold/bopælspligt mv.

Kl. 11.00:           Foredrag efterfulgt af debat v. Helle Rabøl Hansen, jurist, phd i pæd.psyk og ungdomsforsker, Rabøl Research: "Tilpasset, utilpasset, ensom eller tilfreds - Ungelivets modsætninger"

Kl. 12.30:           Frokost

Kl. 13.15:           Forstandernes egen dagsorden –

Kl. 13.15:           Drøftelse af annoncering, googleoptimering, fælles retningslinjer?

Punktet rammes ind af viceforstander Sascha Haunstrup Qvortrup, Den Rytmiske højskole, Digital og social medarbejder i FFD, Janne Bavnhøj og et medlem af FFD’s bestyrelse

Kl. 14.00:           Erfaringsudveksling i grupper  - temaer fastlægges ved mødet

Kl. 15.00:           Orientering fra bestyrelse og sekretariat

Se det fulde program her

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >