Folkehøjskolernes Forening i DK

Aktuelle arrangementer

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 4

Tilmeldingsfrist overskredet 12. november 2018 til 16. november 2019 - Modul 4

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

AFLYST: Lærerkonference 2018 - Sammen om at være højskolelærer

Tilmeldingsfrist overskredet 15. november 2018 til 16. november 2018 - Askov Højskole

Lærerkonferencen 2018 - Sammen om at være højskolelærer

Medlemsmøde og forstandermøde

29. november 2018 til 30. november 2018 - Brogården

Medlemsmødet vil blandt andet omhandle foreningens økonomi. På det efterfølgende forstandermøde vil der bl.a. være oplæg ved professor Noemi Katznelsson fra CEFU og specialkonsulent Ole Wille fra Kulturstyrelsen vil fortælle om styrelsens arbejde.

Aftenmøde om BæredygtighedsNetværket og FFD`s puljemidler

5. december 2018 kl. 18:00 til 20:30 - Ry Højskole

Invitation til regionalt info-møde om højskolernes BæredygtighedsNetværk og mulighederne i FFD`s puljemidler.. Brug to timer - når højskolerne, i dit lokalområde, mødes til fælles information om to af FFD`s store indsatsområder.

Køkkenkursus

22. januar 2019 til 23. januar 2019 - Odder Højskole

På køkkenkurset sættes der fokus på, hvad der er det helt særlige ved højskolekøkkenet. Vi ser også nærmere på, hvordan vi løfter opgaverne med elevernes diæter, og endelig vender vi køkkenets ansvar ift. højskolernes indsats for bæredygtighed

Bestyrelseskonference 2019

1. februar 2019 til 2. februar 2019 - Vartov

Konference for højskolernes bestyrelsesmedlemmer på Vartov i København.

International dag 2019

7. februar 2019 kl. 10:00 til 16:00 - Vartov

Traditionen tro afholder FFD og Højskolernes Internationale Udvalg International Dag for højskolepersonale, der beskæftiger sig med det internationale på højskolerne. I 2019 bliver det torsdag den 7. februar kl. 10.00-16.00.

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 5

Tilmeldingsfrist overskredet 25. februar 2019 til 27. februar 2019 - Modul 5

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

AFLYST: De frie skoler på studierejse til USA - På sporet af borgerrettighedsbevægelsen og USA i dag

Tilmeldingsfrist overskredet 4. marts 2019 til 10. marts 2019 - Sydstaterne, USA

Studietur for lærere og forstandere på højskoler, efterskoler og friskoler med ønske om faglig inspiration samt interesse i skoleudvikling og dannelse af netværk.

Musiklærernetværk for højskolelærere

7. marts 2019 til 8. marts 2019 - Den Rytmiske Højskole

Musiklærernetværk for højskolelærere. Netværket HØJ-MUS-NET er et nyt dynamisk netværk for musiklærere, der professionelt beskæftiger sig med at undervise i musik på Højskolen.

Højskolerne på Folkemødet - Højskolecamp og bus

13. juni 2019 til 16. juni 2019 - Højskolernes Folkekøkken

Skal du med på Folkemødet? Her kan du tilmelde dig billig bustransport og reservere plads i Folkemødets ungecamp. Tilmeldingsfrist:13. maj 2019.

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2019-2020

9. september 2019 til 13. september 2019 - 5 moduler

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

Om Folkehøjskolernes Forening i DK


Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for danske folkehøjskoler.

Læs mere på www.ffd.dk


Kontaktoplysninger


Folkehøjskolernes Forening i DK
Nytorv 7
1450 København K

Telefonnummer: +45 3336 4040
E-mail: kontor@ffd.dk
Hjemmeside: www.ffd.dk