Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Aktuelle arrangementer

Mentorkursus 2024; 3 dage

Tirsdag d. 3. september 2024 kl. 09:30 til torsdag d. 5. september 2024 kl. 16:00 - Brogården

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på højskolerne, der har eller skal have med mentorarbejde at gøre. Medarbejdere fra Frie Fagskoler er også velkomne til at tage kurset..

Højskolelærernes arbejdsvilkår .

Fredag d. 6. september 2024 kl. 09:30 til 15:00 - Hadsten Højskole

Regionalt møde for ledelse og lærere omkring lærernes ansættelsesforhold

Højskolelærernes arbejdsvilkår

Tirsdag d. 10. september 2024 kl. 09:30 til 15:00 - Ryslinge Højskole

 Højskolelærernes arbejdsvilkår - regionalt møde for ledelse og lærere.

Højskolelærernes arbejdsvilkår

Onsdag d. 11. september 2024 kl. 09:30 til 15:00 - Engelsholm Højskole

 Højskolelærernes arbejdsvilkår - regionalt møde for ledelse og lærere.

Højskolelærernes arbejdsvilkår

Fredag d. 13. september 2024 kl. 09:30 til 15:00 - København

 Højskolelærernes arbejdsvilkår - regionalt møde for ledelse og lærere.

Ingen pladser

Forstandermøde 2024

Torsdag d. 19. september 2024 kl. 09:00 til fredag d. 20. september 2024 kl. 16:00 - Brogården

Tilmelding er ikke mulig endnu. .

Vekselvirke - symposium for grøn omstilling

Onsdag d. 25. september 2024 kl. 09:30 til 16:30 - Brandbjerg Højskole

Højskolerne inviterer til heldags-symposium om den grønne omstilling, hvor vi vil stille skarpt på og skabe inspirationsrum for praktikere, politikere og fagfolk, der arbejder med, bæredygtighed.

Få pladser tilbage

Lederudviklingsforløb for forstandere og viceforstandere m. fl.

Torsdag d. 26. september 2024 kl. 09:00 til torsdag d. 27. februar 2025 kl. 16:00 - Brogården

Formålet med lederudviklingsforløbet er at skabe fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, som gør sig særligt gældende på højskolerne, men også give deltagerne redskaber, der vil være anvendelige i en hvilken som helst ledelsesmæssig

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer.

Onsdag d. 2. oktober 2024 kl. 10:00 til fredag d. 4. oktober 2024 kl. 13:00 - Nordfyns Højskole

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer. Kurset veksler mellem faglige workshops og fælles fagligt program, samt socialt samvær med kollegaer fra landets højskoler.

Kommunikationsseminar

Torsdag d. 3. oktober 2024 kl. 09:30 til fredag d. 4. oktober 2024 kl. 16:00 - Brogården

Kommunikationsseminariet er et årligt tilbagevendende kursus for kommunikationsmedarbejdere. Seminaret afholdes som regel i oktober eller november måned.

Ingen pladser

Kursus for nye forstandere

Mandag d. 7. oktober 2024 kl. 09:00 til onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 12:00 - Gerlev Idrætshøjskole

I samarbejde med Tilsynet i Slots- og Kulturstyrelsen Tilmeldingen åbner, når programmet er klart. 

Køkkenkursus: Det bæredygtige køkken

Tirsdag d. 8. oktober 2024 kl. 10:00 til onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 14:30 - Grundtvigs Højskole

Køkkenkursus: Det bæredygtige køkken.

Venteliste

FFD's årsmøde og generalforsamling 2024

Torsdag d. 31. oktober 2024 kl. 09:00 til fredag d. 1. november 2024 kl. 12:00 - Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Tilmelding er ikke mulig endnu 

Ingen pladser

Forårsmødet 2025

Torsdag d. 13. marts 2025 kl. 10:00 til fredag d. 14. marts 2025 kl. 13:00 - Egmont Højskolen

Tilmelding er ikke mulig endnu. 

Venteliste

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2025 - 2026

Mandag d. 24. marts 2025 kl. 10:00 til fredag d. 6. februar 2026 kl. 12:00 - Flere steder i landet

HPU er et 1-årigt efteruddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet er at skabe indblik i skoleformens idé, tradition og opgave og at styrke højskolelæreren i sin daglige praksis. Tilmelding åbner tirsdag d. 30/4 kl. 13.00

Ingen pladser

Forstandermøde 2025

Torsdag d. 25. september 2025 kl. 09:00 til fredag d. 26. september 2025 kl. 16:00 - Løgumkloster Højskole

Tilmelding ikke mulig endnu

Ingen pladser

FFD's årsmøde og generalforsamling 2025

Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 09:00 til fredag d. 31. oktober 2025 kl. 13:00 - Brandbjerg Højskole

Tilmelding ikke mulig endnu

Om Folkehøjskolernes Forening i DK


Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for danske folkehøjskoler.

Læs mere på www.ffd.dk


Kontaktoplysninger


Folkehøjskolernes Forening i DK
Nytorv 7
1450 København K

Telefonnummer: +45 3336 4040
E-mail: kontor@ffd.dk
Hjemmeside: www.ffd.dk