Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Aktuelle arrangementer

Tilmeldingsfrist overskredet

Lederudviklingsforløb for forstandere og viceforstandere

10. november 2022 til 31. maj 2023 - Brogården

Formålet med lederudviklingsforløbet er at skabe fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, som gør sig særligt gældende på højskolerne, men også give deltagerne redskaber, der vil være anvendelige i en hvilken som helst ledelsesmæssige

Tilmeldingsfrist overskredet

Dialogmøde for vejledere - Sjælland

23. marts 2023 kl. 09:00 til 16:00 - Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169 K

Dialogmødet for vejledere i København finder sted d. 23. marts 2023. 

Temadag om arbejdsmiljø

27. marts 2023 kl. 09:30 til 15:30 - Scandic Roskilde

Psykologisk Tryghed - En fælles vej til et stærkt arbejdsmiljø 

Tilmeldingsfrist overskredet

Frirummets Debatpilotuddannelse 30. og 31. marts 2023

30. marts 2023 til 31. marts 2023 - Brogården

Frirummet åbner nu for tilmelding til vores næste og måske sidste debatpilotuddannelse. Debatpilotuddannelsen er for alle, der er interesserede i at lære at lede det særlige debatformat, som Frirumsdebatten er. . Om Frirumsdebatten.

Tilmeldingsfrist overskredet

Dialogmøde for vejledere - Aarhus

30. marts 2023 kl. 09:00 til 15:30 - Idrætshøjskolen Aarhus

Dialogmødet for vejledere i Aarhus finder sted d. 30. marts 2023. 

Online-møde: Introduktion til Højskolestipendiet + Erfaringsudveksling

13. april 2023 kl. 13:00 til 14:15 - zoomlink udsendes på dagen

Højskolestipendiet kan ansøges af potentielle elever for at modtage økonomisk tilskud til at nedsætte egenbetalingen for et højskoleophold af min. 12 uger. Online mødet er to-delt - i en introduktionsdel, og en erfaringsdel.

Skoleindkøbs medlemsmøde

20. april 2023 kl. 09:30 til 14:00 - Vejlefjordskolen

Skoleindkøbs årlige medlemsmøde

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for frie skoler.

26. april 2023 til 28. april 2023 - Hornstrupcentret

"Leve Arbejdsmiljø" udbyder den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse i samarbejde med de øvrige frie skoler, herunder folkehøjskolernes forening.

Aflyst

Kursus for højskolernes forretningsførere, administrations- og økonomichefer m.fl.

2. maj 2023 til 4. maj 2023 - Brogården

Med 2-3 års mellemrum tilbydes højskolernes administratorer som f.eks. forretningsførere, administrationschefer m.fl., et kursusforløb der er tilpasset denne del af højskolernes administration og ledelse.

Møde for højskolernes revisorer.

23. maj 2023 kl. 10:30 til 14:00 - Brande Højskole

Folkehøjskolernes forening (FFD) arrangerer årligt et møde for højskolernes revisorer, Slots- og kulturstyrelsen og FFD.

Venteliste

Folkemødet

Skal du med på Folkemødet? Her kan du tilmelde dig billig bustransport og reservere plads i Folkemødets ungecamp. Tilmeldingsfrist: 16. maj.

Online puljemøder

Overvejer I at søge midler fra FFDs puljer i efteråret 2023? Så kan I på dette online-møde få viden om Folkeoplysningspuljen, Mangfoldighedspuljen og Skoleudviklingspuljen.

Mentorkursus 2023; 3 dage

4. september 2023 til 6. september 2023 - Brogården

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på højskolerne, der har eller skal have med mentorarbejde at gøre. Medarbejdere fra Frie Fagskoler er også velkomne til at tage kurset..

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer.

18. september 2023 til 20. september 2023 - Den Skandinaviske Designhøjskole

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer. Kurset veksler mellem faglige workshops og fælles fagligt program, samt socialt samvær med kollegaer fra landets højskoler.

Dialogmøde for bestyrelsesmedlemmer og forstandere

20. september 2023 kl. 14:00 til 19:00 - Kunsthøjskolen i Holbæk

Skolernes bestyrelsesmedlemmer og forstandere får her mulighed for at mødes til en eftermiddag/aften, hvor der sættes fokus på bestyrelsernes rolle, ansvar og praksis.

Dialogmøde for bestyrelsesmedlemmer og forstandere

25. september 2023 kl. 14:00 til 19:00 - Aalborg Sportshøjskole

Højskolernes bestyrelsesmedlemmer og forstandere får her mulighed for at mødes til en eftermiddag/aften, hvor der sættes fokus på bestyrelsernes rolle, ansvar og praksis.

Dialogmøde for bestyrelsesmedlemmer og forstandere

26. september 2023 kl. 14:00 til 19:00 - Brenderup Højskole

Højskolernes bestyrelsesmedlemmer og forstandere får her mulighed for at mødes til en eftermiddag/aften, hvor der sættes fokus på bestyrelsernes rolle, ansvar og praksis.

Kursus i Psykisk førstehjælp til unge 27. - 28. september 2023

27. september 2023 til 28. september 2023 - Brogården

Hvad er Psykisk Førstehjælp: Flere og flere unge rammes af psykisk sygdom. Særligt angst, depression, misbrugsproblemer og skizofreni er blandt de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark.

Kommunikationsseminar

5. oktober 2023 til 6. oktober 2023 - Brogården

Kommunikationsseminariet er et årligt tilbagevendende kursus for kommunikationsmedarbejdere. Seminaret afholdes som regel i oktober eller november måned.

Kursus for nye forstandere

23. oktober 2023 til 25. oktober 2023 - Kursussted meddeles senere

Slots- og Kulturstyrelsen og Folkehøjskolernes Forening (FFD) afvikler med jævne mellemrum kursus for  nyansatte forstandere om centrale vilkår ved højskoleforstanderjobbet.

Kursus for ansatte i højskolernes administration (sekretærer, forretningsførere m.fl.)

7. november 2023 til 8. november 2023 - Brogården

Kurset er tilrettelagt for ansatte i højskolernes administration. Formålet er at belyse aktuelle emner og at give mulighed for erfaringsudveksling. Slots- og Kulturstyrelsen orienterer om deres tilsyn med skolerne.

Om Folkehøjskolernes Forening i DK


Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for danske folkehøjskoler.

Læs mere på www.ffd.dk


Kontaktoplysninger


Folkehøjskolernes Forening i DK
Nytorv 7
1450 København K

Telefonnummer: +45 3336 4040
E-mail: kontor@ffd.dk
Hjemmeside: www.ffd.dk