Folkehøjskolernes Forening i DK

Aktuelle arrangementer

Dannelse i skolen - Lærermødet 2017

Tilmeldingsfrist overskredet 3. juli 2017 - 7. juli 2017 - Ryslinge Højskole

Lærermødet er et højskolekursus for lærere og undervisere der interesserer sig for dannelse, formål, skole og uddannelse. Kurset er lavet i samarbejde mellem Folkehøjskolernes Forening i Danmark og en række organisationer og foreninger.

Infomøde om persondataforordningen

24. august 2017 - kl. 09:30-11:30 - Vejle Idrætshøjskole

Persondataretsdag for høj- og efterskoler er et kursus, der sætter fokus på den nye persondatalov og betydningen for højskoler og efterskoler. Link til tilmelding.

Seminar om pædagogisk praksis i et internationalt læringsmiljø

6. september 2017 - 7. september 2017 - Brogården

Seminaret er et todages efteruddannelsestilbud til højskolelærere, der i deres pædagogiske praksis arbejder med global dannelse, internationale elever eller elever med flygtningebaggrund.

Infomøde om persondataforordningen

14. september 2017 - kl. 09:30-16:00 - Gymnastikefterskolen Stevns

Persondataretsdag for høj- og efterskoler er et kursus, der sætter fokus på den nye persondatalov og betydningen for højskoler og efterskoler. Link til tilmelding.

Arbejdsmøde om Erasmus+ projekter

25. september 2017 - kl. 10:00-15:00 - Højskolernes Hus

Gennem Erasmus+ programmet er det muligt at søge midler til efteruddannelse og undervisnings­ophold i Europa samt strategiske partnerskaber med partnere i Europa.

Mentorkursus 2017; 3 dage: 26.-27/9 +10/10

26. september 2017 - 27. september 2017 - Brogården

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på højskolerne, der har eller skal have med mentorarbejde at gøre. Medarbejdere fra Frie Fagskoler er også velkomne til at tage kurset..

PRO kursus

3. oktober 2017 - 5. oktober 2017 - Egmont Højskole

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer. Kurset veksler mellem faglige workshops og fælles fagligt program, samt socialt samvær med kollegaer fra landets højskoler.

Mentorkursus 2017; Kursets 3 dag

10. oktober 2017 - kl. 09:30-11:00 - Brogården

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på højskolerne, der har eller skal have med mentorarbejde at gøre. Medarbejdere fra Frie Fagskoler er også velkomne til at tage kurset..

Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere

10. oktober 2017 - 12. oktober 2017 - Jaruplund Højskole

Kursus i højskoleledelse. Formålet med lederuddannelse for højskoleledere er at skabe fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, som gør sig særligt gældende på højskolerne.

Sekretær og forretningsførerkursus

26. oktober 2017 - 27. oktober 2017 - Vestjyllands Højskole

Sekretær og forretningsførerkurset er et årligt tilbagevendene kursus, der sætter fokus på aktuelle områder.

Lærerkonference 2017 - Sammen om at være højskolelærer

7. november 2017 - 8. november 2017 - Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Lærerkonference 2017 - Sammen om at være højskolelærer

Højskolepædagogisk konference 3

30. november 2017 - kl. 09:30-16:00 - Helnan Marselis Hotel

- Pædagogik, dannelse og bæredygtighed

Forstandermøde og Højskolepædagogisk konference 3

30. november 2017 - 1. december 2017 - Helnan Marselis Hotel

- Pædagogik, dannelse og bæredygtighed

Forstandermøde

1. december 2017 - kl. 09:30-16:30 - Helnan Marselis Hotel

- Pædagogik, dannelse og bæredygtighed

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018

29. januar 2018 - 2. februar 2018 - 5 moduler

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

Kunstlærernetværk 2018

15. marts 2018 - 16. marts 2018 - Egmont Højskolen

PROGRAM FØLGER EFTERÅRET 2017

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 2

9. april 2018 - 13. april 2018 - Modul 2

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 3

10. september 2018 - 14. september 2018 - Modul 3

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 4

12. november 2018 - 16. november 2018 - Modul 4

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 5

25. februar 2019 - 27. februar 2019 - Modul 5

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

Om Folkehøjskolernes Forening i DK


Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for danske folkehøjskoler.

Læs mere på www.ffd.dk


Kontaktoplysninger


Folkehøjskolernes Forening i DK
Nytorv 7
1450 København K

Telefonnummer: +45 3336 4040
E-mail: kontor@ffd.dk
Hjemmeside: www.ffd.dk