Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

FFD's årsmøde og generalforsamling 2020


Dato og tid

Fredag d. 18. september 2020 kl. 09:00 til 19:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 09:30

Sted

Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3
5762 Vester Skerninge

FFD's årsmøde og generalforsamling 2020


Arrangementsbeskrivelse

IMG_3488.JPG

Årsmødet er pga. Corona-situationen ændret til kun at vare én dag

ÅRSMØDET 2020

Foregår på
Gymnastikhøjskolen Ollerup
Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge

PROGRAM

FREDAG, 18. SEPTEMBER

Kl. 9-10     Ankomst - Indregistrering, udlevering af stemmekort mv. - Kaffe

Kl. 10.00   Velkomst v. Lisbeth Trinskjær

Kl. 10.15   Den folkelige sangs pris

Kl. 11:00  Tale ved kulturminister Joy Mogensen
                Politisk debat med en række folketingspolitikere, som holder
                oplæg over temaet ”Status    på fællesskabet efter Danmarks
                nedlukning. Mit hedeste ønske til højskolernes bidrag til 
                udviklingen af fællesskaber i Danmark og verden de kommende
                år.” Herefter arbejde i workshops med efterfølgende opsamling.
              
kl. 13:00  Frokost

kl. 13.30  Udlevering af stemmesedler til dem, der ikke har fået

Kl. 14.00  Generalforsamlingen starter
                - Valg af dirigenter / stemmetællere (pkt 1)
                - Bestyrelsens beretning (pkt. 2)
                - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (pkt. 3)
                - Fremlæggelse af handlingsplan (pkt. 4)
                - Indkomne forslag (pkt 5)

Kl. 15.30  Kaffe

kl. 16.00  Generalforsamlingen fortsætter:
               - Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af
                 medlemskontingent og skolekontingent (pkt. 6)
               - Vedtagelse af budget (pkt 7)
               - Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
                 (pkt. 8, 9, 10 og 11)
               - Eventuelt (pkt. 13)

Kl. 17.30   Sangbogsudvalget - Overraskelse
               
  Vi synger udendørs

kl. 18:30   En sandwich at ta’ hjem på

Årsmødehæfte med alle relevante papirer kan hentes fra www.ffd.dk/årsmøde
I hæftet er beretninger og handlingsplaner, regnskab, forslag til budget og artikler. Desuden kalender, program og dagsorden.

Vigtige datoer:


26. august
- Gen-invitation til alle skoler og medlemmer med link til årsmødehæfte mv

29. august

 - deadline for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
4. september
- deadline for opstilling af kandidater til bestyrelsen
  Opstillingslister kan hentes på www.ffd.dk/årsmøde
8. september
- kandidatfolder lægges til download
10. september
- indkomne forslag lægges til download
14. september kl. 12
- sidste frist for tilmelding til årsmødet

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >