Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Dialogmøde for vejledere - Sjælland


Dato og tid

Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 09:30 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 6. oktober 2021 kl. 12:30

Sted

Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169 K, Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 København K Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169 K
Store Kannikestræde 19, 1. sal
1169 København K

Dialogmøde for vejledere - Sjælland


Dialogmødet for vejledere - Sjællandsmødet

Dialogmøderne for vejledere havde sidste år rekordmange tilmeldte deltagere, men blev som bekendt aflyst som følge af coronaudviklingen. Temaet om unges trivsel er ikke blevet mindre aktuelt under nedlukningen, og derfor afholder Højskolerne ekstraordinært dialogmøderne til oktober.

Tema: Ungdom under pres
Mistrivsel blandt unge. Præstationskultur. Ensomhed. Stress og forventningspres. Perfektion. Uoverskuelige valg. Bekymringer om fremtiden.

De beskrivelser, der i løbet af de seneste par år har knyttet sig til unge og deres trivsel, vidner om, at der er noget på færde – nogle forandringer, der ikke ligefrem går i en ønsket retning. Flere og flere undersøgelser, indsatser og ungefortællinger peger på, at et stigende antal unge oplever mistrivsel af forskellig karakter, og det er særligt den psykiske mistrivsel, der er fremtrædende. Det seneste års nedlukning har desværre ikke skubbet udviklingen i en positiv retning. En undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 70 procent af de studerende mener, at coronasituationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig og næsten halvdelen af de studerende føler sig ensomme.Unges trivsel er i fokus fra flere forskellige vinkler, både politisk i uddannelsessystemet, men også i høj grad hos de unge selv. I vejledningen møder man unge, der ikke føler, at de slår til. Unge, der vakler, men alligevel lige formår at stå på benene. Spørgsmålet er, hvordan man i en vejledningssammenhæng kan forstå de unges situation og ikke mindst: Hvordan kan vi hjælpe dem med at finde veje i en hverdag, der opleves som presset og uoverskuelig?

Program og indhold

På dette års dialogmøde vil vi stille skarpt på, hvad der er på spil for unge i dag og se nærmere på nogle nyere undersøgelser om unges trivsel. Vi skal også høre en gruppes unges egne fortællinger, og hvordan man i vejledningssammenhæng kan imødekomme og arbejde med unge, der oplever mistrivsel. 

Se dagens fulde program

Hvad er dialogmøderne?
Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser m.fl. Der afholdes både et dialogmøde på Sjælland og et i Jylland. Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.

Dialogmøde i Jylland
Der bliver afholdt et tilsvarende dialogmøde i Vejle d. 14. oktober. Læs mere her

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >