Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Lederudviklingsforløb for forstandere og viceforstandere


Dato og tid

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 09:00 til onsdag d. 31. maj 2023 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 31. december 2022 kl. 09:00

Sted

Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart | Brogården
Abelonelundvej 40, Strib
5500 Middelfart |

Lederudviklingsforløb for forstandere og viceforstandere


Arrangementsbeskrivelse

Formålet med lederudviklingsforløbet er at skabe fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, som gør sig særligt gældende på højskolerne, men også give deltagerne redskaber, der vil være anvendelige i en hvilken som helst ledelsesmæssige sammenhæng.

Kurset vil både have fokus på lederens egen praksis ud fra en generel betragtning – hvordan agerer jeg som leder? såvel som på højskolebevægelsens særkende og det iboende samfundsansvar, hvad er det særlige ved at lede netop en højskole?

Forløbet er struktureret om 4 moduler i efteråret 2022 og foråret 2023. Mellem modulerne vil der desuden være netværksmøder i mindre grupper.

Udgangspunktet for forløbet er ikke en bestemt retning inden for ledelsesteorien, men trækker på forskellige tilgange, der giver mening i forhold til modulets specifikke tema.

 

Modul 1: Højskoleledelse - 10.-11. november 2022
Hvad er det særlige ved at lede en højskole? Hvordan er sammenhængen mellem højskolens opgave og den måde, højskolen ledes på?

Modul 2: Ledelse af andre - 26.-27. januar 2023
Hvad er udfordringerne ved at lede højskolefolk?

Modul 3: Retning og fælles værdier - 11.-12. april 2023
Hvad vil det sige at sætte retning for en højskole?

Modul 4: Højskolen i bevægelse - 30.-31. maj 2023
Hvordan bevæger man højskolen? Hvordan skaber man små og store forandringer?


Forløbet er tilrettelagt i et samarbejde mellem FFD og LEAD (www.lead.eu), der vil stå for afvikling af de enkelte moduler.

Kurset er målrettet både forstandere og viceforstandere og tilrettelægges således, at der vil være mulighed for at drøfte udfordringer i fællesskab, men også separat komme omkring de specifikke udfordringer, gør sig gældende for hhv. forstander og viceforstander.

Er I et samlet ledelsesteam på højskolen, der omfatter andre end forstander og viceforstander, er I også velkomne til at deltage som team.

Samlet pris for de 4 moduler er 25.000 kr. pr. deltager.

Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer, ophold og forplejning.

Prisen er en max. pris og kan blive reduceret hvis der kan opnås tilskud fra
§ 28-midlerne.

Der kan søges om midler til vikardækning - se https://ffd.dk/hoejskolepaedagogik/puljemidler/vikartilskud-til-efteruddannelseskurser

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 3336 4040
kontor@ffd.dk

Kontaktinformation til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 3336 4040
kontor@ffd.dk