Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Kursus for nye forstandere Udsat


Dato og tid

Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 09:00 til onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 1. oktober 2023 kl. 09:00

Sted

Kursussted meddeles senere Kursussted meddeles senere

Kursus for nye forstandere Udsat


Arrangementsbeskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen og Folkehøjskolernes Forening (FFD) afvikler med jævne mellemrum kursus for  nyansatte forstandere om centrale vilkår ved højskoleforstanderjobbet.

Kurset har til formål at informere om lov- og regelgrundlaget for højskoler. Det særlige ved skoleformen vil blive belyst, og der vil ikke mindst blive lagt vægt på tilskudssystemet og de betingelser, der skal opfyldes, for at højskolevirksomheden kan være tilskudsberettiget.

Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer tilskuddet til skolerne og er tilsynsførende, finder det væsentligt, at nye højskoleforstandere herigennem bliver bekendt med reglerne og disses tolkning.

Kurset giver desuden mulighed for erfaringsudveksling og samvær mellem nye forstandere, repræsentanter for Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Slots- og kulturstyrelsen.

Kurset afvikles på betingelse af, at der er minimum 8 nye forstandere der er tiltrådt. Ellers udsættes det til 2024. 

Indbydelse og program vil blive udsendt til målgruppen, når dette kriterie er opfyldt.  

 

Kontaktinformation til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 3336 4040
kontor@ffd.dk

Kontaktinformation til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 3336 4040
kontor@ffd.dk