Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2024 - 2025


Dato og tid

Mandag d. 4. marts 2024 kl. 12:00 til fredag d. 7. februar 2025 kl. 12:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 26. januar 2024 kl. 12:00

Sted

Flere steder i landet, Tjek link, 0000 Danmark Flere steder i landet
Tjek link
0000 Danmark

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2024 - 2025


Arrangementsbeskrivelse

OBS: HPU 2024-25 er udsolgt!

Tilmeld dig gerne ventelisten, både for at have en chance for at få en plads, men også så vi kan se, hvor mange der gerne vil afsted i 2024, så vi bliver klogere på omfanget af efterspørgslen. 

Ændrede optagelseskriterier for HPU 2024

Grundet den stigende efterspørgsel til Højskolepædagogisk Uddannelse er det besluttet, at følgende kriterier gælder for tildeling af pladser til HPU 2024-25:

Principper for tilmelding til HPU

Kapaciteten er udvidet til 25 pladser til uddannelsen.
 
  • Hver højskole kan maksimalt tilmelde to lærere til hvert forløb.

 

Følgende kriterier er gældende til og med d. 1. juni 2023

  • Højskolelærere med minimum 2 års anciennitet som del-eller fuldtidsansatte (ikke timelærere) kommer i første række. Blandt denne gruppe tildeles pladserne efter først til mølle-princippet ved tilmelding og betaling via nemtilmeld til og med d. 1. juni 2023. Hvis der bliver udsolgt for denne gruppe, kan man tilmelde sig den almindelige venteliste for denne begivenhed.
 
  • Højskolelærere med mindre end 2 års anciennitet kan fra d. 21. april kl. 12.00 til d. 1. juni tilmelde sig en særlig ”ventelisteplads” ved at tilmelde sig via dette link:
 
  • Hvis der efter den 1. juni er ledige pladser tildeles disse efter først til mølle-princippet (dvs. tidspunkt for tilmelding til "ventelisteplads" via mail). Alle på den særlige venteliste får svar på, om de får plads eller ej senest onsdag den 7. juni. Herefter opkræves betaling, der bekræfter deltagelse.

 

Følgende kriterier er gældende efter den 1. juni 2023

  • Der åbnes for eventuelt ledige pladser fredag den 9. juni. Ledige pladser tildeles efter først til mølle-princippet uagtet anciennitet.

 

Formål med HPU

Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

  • Som underviser og kostskolelærer
  • Som deltager og medansvarlig i skolens udvikling
  • Som repræsentant og eksponent for skoleformen
     

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af. HPU giver mulighed for at skabe et personligt netværk blandt højskolelærere og give udviklingsværktøjer, som kan have betydning både for højskolelæreres personlige karriereforløb og skoleformens sammenhængskraft.
Læs mere og hør højskolelærere fortælle om deres HPU-oplevelse her: https://ffd.dk/hoejskolepaedagogik/hpu 

Indhold

Kurset er bygget op af en række ugemoduler, der vil kombinere både teoretiske og praktiske elementer. Oplæggene på modulerne vil blive holdt af udefrakommende fagfolk, højskolelærere og -forstandere samt af ansatte fra FFD. Foruden deltagelse i de fem moduler skal hver deltager lave et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i egen hverdag og praksis, og reflektere dette i forhold til indholdet på HPU'en. Udviklingsprojektet skal udarbejdes i samarbejde med egen skole og skal fremlægges, debatteres og evalueres på det afsluttende modul. 

Hvem kan deltage?

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

For at fuldføre HPU fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

HPU er tænkt som efteruddannelsesforløb og ikke et kursus for nye højskolelærere. Det anbefales derfor, at man har minimum to års ansættelse bag sig, så man har en praksiserfaring at sætte i spil, men det er ikke et krav for deltagelse. Se tilmeldingskriterier ovenfor.

Pris

Undervisningsafgiften der betales ved tilmelding til kurset dækker undervisningen.
Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. Den samlede udgift til kost og logi for kursets 5 uger er 20-25.000 kr. 
Der sendes ved udgangen af 2024 opkrævning på udgifter til kost og logi for alle moduler. 

Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 24 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Kvalifikationstillæg

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg i henhold til ansættelsesgrad.

HPU 2024 - 2025

Kursusugerne for HPU 2024-2025 er følgende:
 

Modul I - Hvad er en højskole?
Uge 10: 4. marts - 8. marts 2024

Modul II: Højskolens pædagogik og dannelse
Uge 20: 13. maj - 17. maj 2024

Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
Uge 36: 2. september - 6. september 2024

Modul IV: Højskolen i verden
Uge 46: 11. november - 15. november 2024

Modul V: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
Uge 6: 3. februar - 7. februar 2025

Program og sted for de enkelte moduler vil løbende blive offentliggjort.

Kontakt Jonas Møller på jm@ffd.dk for mere information!

Kontaktinformation til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 3336 4040
kontor@ffd.dk

Kontaktinformation til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 3336 4040
kontor@ffd.dk