Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Dialogmøde for vejledere 2024 - København


Dato og tid

Torsdag d. 4. april 2024 kl. 09:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 08:30

Sted

Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169 K, Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 København K Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169 K
Store Kannikestræde 19, 1. sal
1169 København K

Dialogmøde for vejledere 2024 - København


Dialogmøde for vejledere 2024 - København

D. 4. april 2024 slår Højskolerne dørene op for årets dialogmøde for vejledere i København. Her inviteres vejledere fra hele landet og på tværs af uddannelsessektorer indenfor til en dag med inspiration, fordybelse, samtaler og sparring.

Årets tema: Handlekraft
Flere vejledere oplever i dag, at en stor del af deres vejledningspraksis drejer sig om dét at motivere til at ville noget. Vejledningen har potentialet til at give vejledte mod og tro på egne handlemuligheder og at kunne gøre en forskel. Det gælder ikke blot for de vejledte selv og deres eget liv, deres uddannelse- og karrierevalg, men også i forhold til at påvirke og deltage i det fælles levede liv som borger i et samfund.

På dette dialogmøde zoomer vi netop ind på handlekraften og deltagelsen i et vejledningsperspektiv:

Hvordan kan man i vejledningssammenhænge puste til engagementet og understøtte dem demokratiske dannelse og lysten til både at være og tage i fællesskabet? Hvordan kan man understøtte handlemuligheder og arbejde med selvtilliden og modet til at tage ansvar?

Disse spørgsmål, og meget andet, skal vi drøfte på dette års dialogmøde.

Program
Udover oplægsholdere med både teoretiske og praksisnære indspark i relation til temaet, skal der selvfølgelig også være tid til samtale, erfaringsudveksling og sparring med vejledere på tværs af uddannelsessektoren. Vi laver derfor på forhånd en bordplan, hvor vi sikrer, at man kommer til at tale med nogen, man ikke til daglig arbejder sammen med for at inspirere bredt og sætte lokale erfaringer i spil.

Det endelige program offentliggøres snarest.

Hvad er dialogmøderne?
Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere og vejledningsinteresserede fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg Danmark, ungdomsuddannelser m.fl. Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.

Du kan også tilmelde dig det tilsvarende dialogmøde i Aarhus. Det finder du her.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til dialogmødet, kan du kontakte arrangementsansvarlig Mette Kylsø på mk@ffd.dk eller på 22188825. 

For spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt studentermedhjælper Sanne Dall Kristensen på sdk@ffd.dk eller på 22603488.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Mette Kylsø
Tlf: +45 22188825
mk@ffd.dk

Kontaktinformation til arrangør

Mette Kylsø
Tlf: +45 22188825
mk@ffd.dk