Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer.


Dato og tid

Onsdag d. 2. oktober 2024 kl. 10:00 til fredag d. 4. oktober 2024 kl. 13:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 18. september 2024 kl. 17:00

Sted

Nordfyns Højskole, Fælledvej 11, 5400 Bogense Nordfyns Højskole
Fælledvej 11
5400 Bogense

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer.


Arrangementsbeskrivelse

PRO kurset er det årlige kursus for pedeller, rengøringsfolk og oldfruer. Det overordnede tema for årets kursus er bæredygtighed, herunder hvordan vi som højskoler kan forberede os mod klimafændringer ift. øget nedbør, store udsving i temperaturer mm. Kurset veksler mellem faglige workshops og fælles fagligt program, samt socialt samvær med kollegaer fra landets højskoler.  
 
Kursets oplæg og workshops vil omhandle blandt andet: Fremtidsikring ift. vand, afaldssortering, bæredygtig vedligehold af ældre bygninger, planter som rumrens, ukrudstbekæmpelse uden brug af kemikalier mm. 
 
Nordfyns Højskole lægger ramme til årets PRO kursus
  
Kurset starter onsdag den 2. oktober kl. 10.00 og slutter fredag den 4. oktober kl. 13.00
 
Foreløbigt program 

onsdag den 2. oktober

9:00 - 10:00: Ankomst

10:00 - 12:00: Velkomst, fortælling om Nordfyns Højskole efterfulgt af rundvisning. v. Anders Bonde Andersen, pedel, Babak Kornerup, forstander og Jakob Hvenegaard, FFD  

12:00 - 13:00: Frokost

13:00 - 15:00: Fremtidssikring i forhold til vand. v. Martin Hedevang Andersen, landskabsarkitekt og forperson for danske landskabarkitekter.

Oplæg og drøftelser omhandlende klimatilpasning i uderum, ikke mindst set i lyset af nuværende klimaforandringer, hvor det er essentielt at integrere bæredygtige løsninger i vores miljø. Der dykkes ned i en række konkrete metoder og løsninger, som har direkte indflydelse på, hvordan vi kan tilpasse vores udendørs områder til de skiftende klimatiske forhold. Dette inkluderer implementeringen af faskiner, anlæggelse af regnvandsbede og nøje overvejelser omkring terrænmodificeringer. Disse tiltag er kritiske, når vi taler om valg af belægninger, hældninger på terrænet, og ikke mindst, valget af vegetation, der kan trives under de givne forhold.  

15:00 - 17:00: Workshops

A/ BR18 i praksis.v. Anders Højshus Andersen, bygningskonstruktør og certificeret brandrådgiver, Eventbrand

BR18 cirkulæret blev gennemgået på tidligere PRO kursus. Der følges op på denne gennemgang med konkrete nedslag i praksis.  

B/ Inddragelse af elever i rengøringen. v. Gitte Raahauge, konceptansvarlig, Abena 

Abena har udviklet en del materialer og metodekort omkring rengøring værelser, badeværelser, fællesrum mm. Materialene har blandt andet været testet på efterskoler. I workshoppen præsenteres og drøftes metode og materialer.   

18:00: Middag

19:00 - 19:30: Nyt fra FFD. v. Jakob Hvenegaard, FFD

19.30 - 20.30: Sangaften. v. højskolelærer

20:30 - Socialt samvær og natmad

torsdag den 3. oktober

7:00 - 7:30: Morgengåtur, frivilligt

7:30: Morgenmad

8:00 - 10:00: Workshops

A/ Indeplanter med forskellige funktioner

Højskolerne har flere rum med forskellige funktioner, hvor der kan tænkes grønne løsninger. På workshoppen stiller vi skarpt på hvordan indeplanter kan udgøre forskellige funktioner, som eksempelvis rumrensende, rumdelere, pyntende etc i eksempelvis værelser, gange, undervisningslokaler, fællesområder, spisesal, gymnastiksal etc.

B/ Byttebørs, genbrug af materialer og alternativer til genanvendelse af træ

12:00 - 13:00: Frokost

13:00 - 16:30: Besøg på Brenderup Højskole

Fortælling og rundvisning på højskolen

18:00 - 19:30: Middag

19:30 - 21:00: Smageaften v. Gamborg Bryggeri

21.00: Socialt samvær

Fredag den 4. oktober

7:00 - 7:30: Morgengåtur, frivilligt

7:30: Morgenmad

8.00 - 10.00: Workshops

A/ Ukrudstbekæmpelse ved damp

B/ Gulvvask med maskiner i lokaler med mange niveauer

10.00 - 12.00: På æggeskaller med sikkerhedssko

På højskolerne bor eleverne på det praktiske personales arbejdsplads. Hvad stiller det af særlige krav, når man som faggruppe ikke er dem, der har den tætteste kontakt til eleverne, men er dem, der skal løse opgaver inde på deres værelse?

Der er inden for de seneste år sket en stor udvikling i, hvad generationen af unge opfatter som en passende omgangstone, så hvordan indgår man i en uformel samtale, men undgår at jokke i spinaten?

Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring med oplæg og gruppearbejde.

12.00 - 12.30: Afrunding og evaluering

12.30: Frokost og afgang

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Jakob Hvenegaard, FFD
Tlf: +45 4022 8725
jha@ffd.dk

Kontaktinformation til arrangør

Jakob Hvenegaard, FFD
Tlf: +45 4022 8725
jha@ffd.dk