Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere - Del 2a


Dato og tid

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 12:00 til Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 15:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 2. marts 2018 kl. 12:00

Sted

Brogården, Abelonelundvej 40, Strib , 5500 Middelfart | Brogården
Abelonelundvej 40, Strib
5500 Middelfart |

Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere - Del 2a


Arrangementsbeskrivelse

Kursus i højskoleledelse

Lederkursus del på Brogården Kursuscenter over 2 dage har et omfang på 13,5 timer

Formål
 

Formålet med lederuddannelse for højskoleledere er at skabe fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, som gør sig særligt gældende på højskolerne. På kurset, der strækker sig over tre moduler vil man få mulighed for at analysere og diskutere de særlige relationer, opgaver og forandringsprocesser, som gør sig gældende indenfor højskolen og højskoleledelse. Kurset vil have særlig fokus på lederens egen praksis, såvel som på højskolebevægelsens særkende og det iboende samfundsansvar.

Kurset formål er:

  • At deltagerne styrker egen lederrolle og egen praksis som leder af en højskole.
  • At diskutere ledelse i kreative og værdibaserede organisationer med en mangfoldig personalegruppe.
  • At sætte fokus på højskolen og forstanderens rolle i samfundet.

Kurset tilrettelægges i varierende former (foredrag, debat, workshops og individuel refleksion) med et bred indholdsmæssigt fokus, dog med højskolen som fortegn, samt en mangfoldig gruppe af oplægsholdere.

Tid og sted

Kurset finder sted over tre moduler af ca. 2 døgns varighed og forløber over halvandet år.

Program, 2a
Kurset har et omfang på 12,5 time

Tirsdag d. 13. marts

09.00                   Ankomst, morgenbrød og kaffe
09.30                   Velkomst og siden sidst
10.00                   Kort oplæg: Strategi i højskolen, teorier og begreber.  v. Ole Buch Rahbek, FFD
Gennemgang af centrale teorier og tilgange til strategisk arbejde og
diskussion af relevansen af strategisk arbejde på en højskole.  
10.30                   Samtale og diskussion strategisk arbejde i værdibasseret organisation v. Klaus Majgaard, forstander Askov Højskole, Ph.d. Forfatter til flere bøger om ledelse i det offentlige. Tidligere leder af Center for frivilligt socialt arbejde, børne- og kulturdirektør i Fredericia og børne- og ungedirektør i Odense.
Oplæg om de institutionelle spændingsfelter, en højskole skal udvikle sig i, og om strategisk ledelse som det at skabe veje for fælles handling i institutionelle spændingsfelter.
12.00                   Frokost
13.00 – 17.00    Opfølgning på interviews, del 1. v. Dorte Cohr Lützen
18.00                   Middag
19.30                   Meningsspillet v. Søren Børsting, FFD.
Meningsspillet er udviklet af Thomas Vigild fra Vallekilde Højskole. Ud fra en række højskolerelevante spørgsmål gætter deltagerne, hvem af de andre spillere man er enig med. Formålet er at skabe debat, blandt deltagerne om, hvorfor man mener som man mener. Spillet er en kreativ, udfordrende og meget underholdende metode til at drøfte relevante højskoletemaer på.
20.30                   Natmad og samvær

Onsdag d. 14. marts
08.00                   Morgenbuffet
09.00                   Morgensamling
09.15                   Opsamling på interviews, del 2. v. Dorte Cohr Lützen
11.30                   Fælles opsamling og konklusioner
12.00                   Frokost
12.30                   Oplæg og debat: Højskolens ansvar og opgaver – pædagogisk og politisk v. Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent og Ph.d., UC SYD. Modtager af højskolepædagogisk pris i 2016. 
14.30                   Afslutning og afrejse

Program2b,
Tirsdag d. 20. marts
09.00                   Ankomst, morgenbrød og kaffe
09.30                   Velkomst og siden sidst
10.00                   Opfølgning på interviews, del 1. v. Dorte Cohr Lützen
12.00                   Frokost
13.00 – 17.00    Opfølgning på interviews, del 2. v. Dorte Cohr Lützen
18.00                   Middag
19.30                   Meningsspillet v. Søren Børsting, FFD.
Meningsspillet er udviklet af Thomas Vigild fra Vallekilde Højskole. Ud fra en række højskolerelevante spørgsmål gætter deltagerne, hvem af de andre spillere man er enig med. Formålet er at skabe debat, blandt deltagerne om, hvorfor man mener som man mener. Spillet er en kreativ, udfordrende og meget underholdende metode til at drøfte relevante højskoletemaer på.
20.30                   Natmad og samvær

Onsdag d. 21. marts
08.00                   Morgenbuffet
09.00                   Morgensamling v Søren Børsting
09.30                   Opsamling og konklusioner på gårsdagens program
10.00                   Kort oplæg: Strategi i højskolen. Teorier og begreber.  v. Ole Buch Rahbek, FFD
Gennemgang af centrale teorier og tilgange til strategisk arbejde og diskussion af relevansen af strategisk arbejde på en højskole.  
10.30                   Samtale og diskussion om strategisk arbejde i værdibasseret organisation v. Morten Skov Mogensen, generalsekretær KFUMs Sociale Arbejde og bestyrelsesmedlem på Rødding Højskole.               ”Den langsigtede udvikling er en vigtig i ledelsen af en højskole, selv om det for nogen måske kan synes at udfordrer en mere nærværende ad hoc præget dynamik i en kompleks virkelighed, hvor det gælder om at skabe sammen her og nu. Alene det at tale om udvikling og strategi kan jo udfordres i en højskolekontekst.”
12:00                   Frokost
12.30                   Oplæg og debat: Højskolens ansvar og opgaver – pædagogisk og politisk v. Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent og Ph.d., UC SYD. Modtager af højskolepædagogisk pris i 2016. 
14.30                   Afslutning og afrejse

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 22307833
obr@ffd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK
Tlf: +45 22307833
obr@ffd.dk