Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2019-2020


Dato og tid

Mandag d. 9. september 2019 kl. 10:00 til fredag d. 13. september 2019 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 12:00

Sted

5 moduler, Modulerne afholdes på forskellige højskoler, 5 moduler
Modulerne afholdes på forskellige højskoler

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2019-2020


Arrangementsbeskrivelse

HPU'en er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD.

Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke højskolelæreren på tre niveauer:

  • Som underviser og kostskolelærer
  • Som deltager og medansvarlig i skolens udvikling
  • Som repræsentant og eksponent for skoleformen
     

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af. HPU giver mulighed for at skabe et personligt netværk blandt højskolelærere og give udviklingsværktøjer, som kan have betydning både for højskolelæreres personlige karriereforløb og skoleformens sammenhængskraft.

Indhold

Kurset er bygget op af en række ugemoduler, der vil kombinere både teoretiske og praktiske indlæg. Oplæggene på modulerne vil blive holdt af udefrakommende fagfolk, lærere og forstandere på højskolerne samt af ansatte fra FFD. Foruden deltagelse i de fem moduler skal hver deltager lave et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i egen hverdag og praksis, og reflektere dette i forhold til indholdet på HPU'en. Udviklingsprojektet skal udarbejdes i samarbejde med egen skole og skal fremlægges, debatteres og evalueres på det afsluttende modul. 

Hvem kan deltage?

HPU'en henvender sig først og fremmest til højskolelærere, men i et begrænset omfang også til forstandere og andet pædagogisk personale i højskolen, der måtte have lyst til udvide deres forståelse af højskolens pædagogik, historie, tradition. 

For at fuldføre HPU (og oppebære løntillægget) fordres deltagelse i mindst 90% af undervisningen samt gennemførsel og godkendelse af udviklingsprojektet.

Pris

Undervisningsafgiften der betales ved tilmelding til kurset dækker undervisningen.
Dertil kommer kost og logi på de fem moduler, der alle er organiseret som internatkurser og afholdes på forskellige højskoler. Den samlede udgift til kost og logi for kursets 5 uger er ca. 20.000 kr.
I forlængelse af tilmelding sendes en opkrævning på udgifter til kost og logi. 

Den enkelte skole kan på baggrund af lærerens deltagelse søge om vikardækning svarende til 24 dage (ca. 1000 kr. pr. dag - 2015-niveau).

Kvalifikationstillæg

Lærere på ny løn, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis, tildeles et varigt kvalifikationstillæg. 

HPU 2019/20

Kursusugerne for HPU 2019/20 er følgende.
 
Modul I - Hvad er en højskole?
9. september - 13. september 2019

Modul II: Højskolens dannelse
18. november - 22. november 2019

Modul III: Højskolelærerens faglighed og undervisning
27. januar - 31. januar 2020

Modul IV: Højskolen i samfundet - i forbindelse med årsmødet
27. april - 1. maj 2020

Modul V: Afslutningsmodul med præsentation af HPU-projekter
28. september - 1. oktober 2020


Program og sted for de enkelte moduler vil løbende blive offentliggjort.

Kontakt os meget gerne for mere information!