Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Dialogmøde for vejledere - Aarhus


Dato og tid

Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 09:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 16:00

Sted

Idrætshøjskolen Aarhus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov Idrætshøjskolen Aarhus
Vejlby Centervej 53
8240 Risskov

Dialogmøde for vejledere - Aarhus


Højskolernes dialogmøde for vejledere 2023

Dialogmøde for vejledere 2023

Dette års dialogmøder for vejledere vil kredse omkring temaet ”Tryghed og trivsel – i og med vejledningen?”

Mange unge oplever usikkerhed, tvivl og mistrivsel. I vejledningen på skoler og uddannelsesinstitutioner er der et stort potentiale for at skabe tryghed og ro hos den unge. For eksempel kan vejledningen bidrage til at gøre den unge tryg ved at være i tvivl, og hjælpe den unge til at træffe valg, selvom de kan være bange for at ”vælge forkert”.

Hvordan kan vejledningen støtte op trygheden hos den enkelte og omkring et fællesskab? Kan vejledningen bruge fællesskabet som udgangspunkt for at øge trygheden, f.eks. ved at arbejde med præstations- og perfekthedskultur? Og hvordan kan vejledningen ruste den unge til at møde verden med tro på sig selv?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil tage fat på ved dette års dialogmøder.

Program

På årets dialogmøde vil der således være fokus på tryghed, trivsel og tvivl. Både i den konkrete vejledning, men også vejledningens potentiale for at understøtte det større fællesskab. Vi skal bl.a. arbejde med ny forskning fra EVA omkring styrkelse af studiemiljøer på videregående uddannelser, gå dybden med begreber som psykologisk tryghed og handlemod og arbejde med fortællinger og erfaringer fra vejledningspraksis, både fra praktikere i vejledningen og fra de unge selv.

Et foreløbigt program findes nederst på siden.

Hvad er dialogmøderne?

Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere og vejledningsinteresserede  fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg Danmark, ungdomsuddannelser m.fl. Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.

Du kan også tilmelde dig det tilsvarende dialogmøde i København. Det finder du her.

Foreløbigt program:

Ændringer i programmet kan forekomme

09:00-09:30: Ankomst m. kaffe og brød

09:30-10:00: Morgensamling: Vejledning gennem den blå Med udgangspunkt i udvalgte sange fra højskolesangbogen skal vi tale om potentialer ved fællessang, sangtekster og poesi i vejledningen. V. spildesigner, foredragsholder og tidligere højskolelærer Thomas Vigild.

10:00-11:00: Forstå dit 'oplevelsessystem' og slip af med stress, angst og tunge tanker oplæg v. Linda Guldberg Winding, PPR Favrskov

Det kan være vanskeligt at hjælpe unge i sårbare positioner, når man bruger en problemorienteret tilgang. I oplæg og øvelser kommes omkring en anden tilgang, omkring vores oplevelsessystem, hvor tanker skaber følelser, og dermed den virkelighed vi oplever. 

11:00-11:15: Kaffepause

11:15-12:15: Psykologisk tryghed i praksis Oplæg m. Julie Meldgaard Smith, kaospilot og konsulent i Handlemod, om begrebet psykologisk tryghed, samt hendes perspektiver på hvordan man kan skabe mod og handlekraft hos den unge igennem vejledningen. Efterfølgende dialog og spørgsmål.

12:15-13:00: Frokost

13:00-14:00: Unge stemmer Ungepanel, som består af tidligere højskoleelever, taler om vejledingens rolle i fht. at navigere i et komplekst uddannelsessystem og føle sig tryg ved at træffe valg for fremtiden. V. Allan Jakobsen, lærer på Rønde Højskole

14:00-14:45: Spil i vejledningen Hvordan kan spil og escape rooms tænkes ind i vejledningen, og hvilke muligheder skaber dette? Oplæg, spilleeksempel, dialog og spørgsmål. V. Thomasl Vigild, spilkonsulent, foredragsholder og tidligere højskolelærer på Vallekilde Højskole.

14:45-15:45: Ungdom, trivsel og velfærdsstat. Oplæg om velfærdsstatens rolle i fht. unges trivsel og ontologiske tryghed v. cand.scient.soc og Ph.d Lars Bo Kaspersen,efterfulgt af dialog og spørgsmål.

16:00: Tak for i dag  

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Jakob Hvenegaard Andersen
Tlf: +45 40228725
jha@ffd.dk

Kontaktinformation til arrangør

Jakob Hvenegaard Andersen
Tlf: +45 40228725
jha@ffd.dk