Hop til hovedindholdet

Folkehøjskolernes Forening i DK logo

Sekretær og forretningsførerkursus


Dato og tid

Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 10:00 til Fredag d. 27. oktober 2017 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 15:00

Sted

Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8 , 6950 Ringkøbing Vestjyllands Højskole
Skraldhedevej 8
6950 Ringkøbing

Sekretær og forretningsførerkursus


Arrangementsbeskrivelse

Dokumenter og handouts fra kurset:
Fælles:
Workshops:

Sekretær og forretningsførerkurset er et årligt tilbagevendene kursus, der sætter fokus på aktuelle områder.
Kurset er tilrettelagt for ansatte i højkolernes administration. Formålet er at belyse aktuelle emner og spørgsmål, ligesom at give mulighed for erfaringsudveksling i to blokke af workshops.
Repræsentanter for Slots- og kulturstyrelsen vil bl.a. berette om ministeriets tilsyn, ligesom der vil blive informeret om nyt fra FFD med opdatering om love og regler, herunder om den nye persondata-forordning.

Der er mulighed for at bo sammen på et dobbeltværelse. Program for kurset: Program som pdf
Torsdag den 26. oktober
10.30 Ankomst og kaffe
11.00 Velkomst, v. Ivan Jeppesen, Mariager Højskole og FFD’s bestyrelse
11.15 Om ministeriets tilsyn v. Ole Wille og Aleksandra Kolasa, Slots- og Kulturstyrelsen
12.00 Frokost
12.45 Rundvisning på skolen
13.30 Workshop 1 - vælg mellem:
  • A: Højskolen – en særlig skoleform (især for nye), v. Thor West, FFD
  • B:Kommunikations-indsatsen og tiltrækning af nye målgrupper,
    v. Jakob Bonde Rasmussen, FFD
  • C: ERFA-gruppe om økonomi, løn og personale, v. Ivan Jeppesen
15.30 Kaffe
16.00 At kende sig selv i det gode samarbejde, v. Søren Børsting, FFD
Gennem et kort oplæg, fulgt af praktiske øvelser, vil vi arbejde med spørgsmålene: Hvem er jeg, hvad er min rolle, og hvordan indgår jeg bedst i et samarbejde?
18.30 Middag med efterfølgende samtale om hverdagens dilemmaer
Kaffe og natmad

Fredag den 27. oktober
08.00 Morgenmad
08.45 Morgensamling v. Else Mathiasen, forstander på Vestjylland Højskole
09.30 Persondataforordningen v. Viggo Mellerup, FFD
10.00 Workshop 2 - vælg mellem:
  • D: Hverdagens situationer og arbejdsgange på kontoret, v. Mette Lysdahl, Nørgaards Højskole og Helle Ehlers, Testrup Højskole
  • E: Løn og ansættelse, v. Thor West og Viggo Mellerup, FFD
12.30 Frokost
13.15 Nyt fra FFD, v. Thor West, FFD
14.45 Afslutning

Workshopbeskrivelser

A. Højskolen, en særlig skoleform – især for nye, v. Thor West, FFD
Højskolerne udgør på mange måder en særlig skoleform med en særlig lovgivning. Det gælder både forholdene for den selvejende institution, reglerne for højskolernes kursusvirksomhed og ansættelsesforholdene på højskolerne. Workshoppen, der især er tilrettelagt med henblik på nye i højsko-lernes administration, vil med eksempler og spørgsmål belyse og debattere disse forhold.


B. Kommunikations-indsatsen og tiltrækning af nye målgrupper,
v. Jakob Bonde Rasmussen, FFD
Som optakt til en fælles drøftelse gives en kort oversigt over kommunikationsafdelingens arbejde med elevrekruttering, og hvordan skolerne her på forskellig vis kan benytte hjemmesiden, event,sociale medier osv. 

Et særligt fokus vil der være på nye målgrupper. Herunder præsentation af helt ny undersøgelse blandt elever på EUD, HHX og HTX. Hvem mener de, højskolerne henvender sig til? Hvad associerer de højskole med? Mener de selv, at de vil kunne få noget ud af et højskoleophold? Hvad skulle et højskoleophold kunne tilbyde dem, for at de ville vælge det?

C. ERFA om økonomi/løn/personale, v. Ivan Jeppesen, Mariager Højskole og FFD’s bestyrelse
I workshoppen er der tid til erfaringsudveksling om emner som særligt ligger indenfor skolens økonomi, HR/løn-området, IT-sikkerhed.
Vi skal f.eks. tale om:
• HR-arbejdsprocesser
• Honorarafregninger til foredragsholdere
• IT-politik – sikkerhed og supportaftaler
• Bygningsforbedring- og energitiltag
• Lønpolitik/overenskomster
Der præsenteres ingen færdige løsninger, men der lægges op til at lære af hinanden.

D. Hverdagens situationer og arbejdsgange på kontoret, v. Mette Lysdahl, Nørgaards Højskole og Helle Ehlers, Testrup Højskole.
Ud fra korte oplæg efterfulgt af erfarings-udveksling vil workshoppen beskæftige sig med hverdagens situationer og arbejdsgange på kontoret. Herunder hvordan man indgår i det daglige samarbejde internt og eksternt, og hvordan man agerer mest hensigtsmæssigt i de forskellige situationer.

E. Løn og ansættelse, v. Thor West og Viggo Mellerup, FFD
Orientering og erfaringsudveksling om:
• Ansættelsesforløb
• Boliger
• Lønfastsættelse
• Personalepolitik
• Personalehåndbog

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK/ Thor West Nielsen
Tlf: +45 3336 4033
twn@ffd.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Folkehøjskolernes Forening i DK/ Thor West Nielsen
Tlf: +45 3336 4033
twn@ffd.dk